Softnet groeit met u mee, en niet alléén administratief..

Postinterventiedossier

Wat is een postinterventiedossier?

Een postinterventiedossier (afgekort PID) is als het ware het technisch paspoort van jouw eigendom en bevat een geheel van documenten en informatie die de koper van je woning in staat moeten stellen om de woning bouwkundig te ontleden. Het postinterventiedossier kan dus als het ware beschouwd worden als de identiteitskaart van de woning. Doorgaans bevat een postinterventiedossier volgende elementen:

  • plannen en tekeningen van de structuur van het gebouw en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit…)

  • aanduidingen van de (ingewerkte) nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ventilatie…) en verborgen gevaren

  • identiteitsgegevens van de architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers die de woning hebben opgetrokken of verbouwd

  • bouwplannen

  • instructies voor onderhoud, herstelling, verbouwing en ontmanteling van het gebouw en de technische installaties

  • het lastenboek van je woning, waarin alle gebruikte materialen zijn opgesomd

  • eventuele technische fiches (bv. elektriciteitsplan, ventilatieplan, overzicht van de waterleidingen)

  • aankoopfacturen, garantiebewijzen en onderhoudsinstructies van elektrische toestellen.

Met deze informatie verkleint de koper aanzienlijk het risico op eventuele schadegevallen in geval van verbouwingswerken na aankoop.

 

Wanneer is een postinterventiedossier verplicht?

Voor elke eigendom waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001, moet verplicht een postinterventiedossier opgemaakt worden.

Opgelet! Deze verplichting geldt niet enkel bij het bouwen van een nieuwe woning, maar ook voor het uitvoeren van verbouwingswerken aan bestaande woningen of gebouwen, voor zover deze verbouwingen uitgevoerd zijn sinds 1 mei 2001.

 

Wie maakt het postinterventiedossier op?

Het postinterventiedossier kan niet zomaar door iedereen opgemaakt worden. Bij bouw- of verbouwingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, moet het postinterventiedossier opgemaakt worden door de veiligheidscoördinator of de architect. Indien het slechts om kleine(re) verbouwingswerken gaat die geen stedenbouwkundige vergunning vereisten, is het de eigenaar van de woning zelf toegestaan om het PID samen te stellen.

 

Wat gebeurt er als ik als verkoper geen postinterventiedossier kan voorleggen?

Op het ogenblik dat de eigendom wordt verkocht moet je als verkoper een PID kunnen voorleggen. Ten laatste bij het verlijden van de authentieke verkoopakte moet dit PID aan de koper worden overhandigd.

De afwezigheid van een postinterventiedossier bij de verkoop van een pand heeft evenwel geen impact op de geldigheid van de verkoop. Partijen kunnen overeenkomen dat er geen postinterventiedossier overhandigd moet worden.

Komen partijen dit echter niet overeen en beschik je als eigenaar nog niet over een postinterventiedossier terwijl dit wel verplicht is, dan kan de koper dit afdwingen en zal het postinterventiedossier op kosten van de verkoper alsnog moeten worden opgemaakt door een veiligheidscoördinator of architect zodat de verkoop kan doorgaan.

Vragen staat vrij:

 

logo softnet startende ondernemers

Met meer dan 10 jaar ervaring en kennis van alle administratie ivm vastgoed, startende ondernemers en financieel beheer kunnen we alles op orde zetten.

Lees meer...

Contact