Softnet groeit met u mee, en niet alléén administratief..

Keuring privéwaterafvoer

 Keuring privé riolering

De scheiding van het rioolwater en regenwater in je woning is niet alleen belangrijk, maar ook verplicht.
Wanneer je een nieuwbouwwoning hebt gebouwd of een grondige renovatie hebt uitgevoerd, moet je het gescheiden afvoernetwerk verplicht laten keuren. 
Dat gebeurt door een externe expert.
Hoe de scheiding tussen rioolwater en regenwater precies moet en hoe de keuring precies in zijn werk gaat, ontdek je in dit artikel.

Bij dit type keuring, gaat de keurder de privé-riolering van een woning controleren. De privéwaterafvoer moet binnen privéterrein volledig correct zijn aangelegd. Hierbij wordt er gecontroleerd of het afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) correct zijn gescheiden. Naast de controle van de scheiding van DWA en RWA, wordt er ook gekeken naar de aansluiting op het openbaar rioleringsnet. Bij nieuwbouwwoningen of een grondige renovatie moet er rekening gehouden worden met de ‘Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater’. Hierbij wordt afhankelijk van het project omschreven wat er allemaal nodig is van infiltratie- of buffervoorziening,… Bij de keuring van privé-riolering wordt ook dit gecontroleerd.

Dit type keuring wordt het best uitgevoerd wanneer de rioleringsbuizen nog maar net geplaatst zijn. Hierdoor is alles goed zichtbaar voor de keurder en kan alles makkelijk getest worden. Bij eventuele afkeuring, kunnen de aanpassingen nog makkelijk doorgevoerd worden.

Vraag naar info en prijs:

 

logo softnet startende ondernemers

Met meer dan 10 jaar ervaring en kennis van alle administratie ivm vastgoed, startende ondernemers en financieel beheer kunnen we alles op orde zetten.

Lees meer...

Contact